Opdateret 12.03.2015

Badminton er en sjov og sund sport.
I Espergærde badminton forenes samvær og fællesskab.


Velkommen til Espergærde Badmintons forhenværende hjemmeside.

(opdateret 28/02-2015 )  
Vores nye hjemmeside er nu blevet aktiv så vi vil fra i dag henvise til vores nye hjemmeside på www.EIF-badminton.dk

Denne hjemmeside vil af samme årsag ikke blive opdateret mere efter i dag den 12. marts 2015.

Vi glæder os meget til at vise dig vores nye hjemmeside på www.EIF-badminton.dk

Espergærde badminton

 

*****
(opdateret 28/02-2015 )  


GENERALFORSAMLING 2015

Espergærde Idrætsforenings Badmintonafdeling
indbyder til generalforsamling i Fodboldhuset, Gymnasievej i Espergærde

Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 19.00

Dagsorden

1.      Valg af dirigent

2.      Formandens beretning

3.      Regnskabsaflæggelse

4.      Indkomne forslag

5.      Valg

A. Formand:
    Bestyrelsen opstiller
   
Jan Hestbæk - villig til genvalg

B. 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.
    Bestyrelsen opstiller følgende der er på valg:
   
Gunvor Hjarding - villig til genvalg
    Morten Hansen-Nord - villig til genvalg
    Jørn Jensen - villig til genvalg
    Johnny Martinussen - villig til genvalg

C. 2 suppleanter

6.      Eventuelt

Forslag, der ønskes optaget under punkt 4 skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

BESTYRELSEN
 

 

*****

Så er det lige før...
......... at Espergærde badmintons nye hjemmeside går på nettet.
(opdateret 21/02-2015 )  

Der er blot et par detaljer der skal på plads inden vi kan lægge Espergærde badmintons ny hjemmeside ud på Internettet.

Den nye hjemmeside dækker over en samlet foreningspakke leveret af Klubmodul - der har leveret tilsvarende til EIF-tennis og EIF-håndbold - og fordi vi er i "familie" ændrer vi vores hjemmesideadresse til EIF-badminton-dk.

Det bliver en hjemmeside der fungerer (også dropdown menuerne) på flere browser-typer
- det bliver med kortbetaling udelukkende over nettet (Klubmoduls betalingsmodul koster til gengæld et gebyr pr betaling) - til gengæld får vi et sammenkædet regnskabssystem, medlemsregister og mailsystem som gør at alle nødvendige oplysninger om vores afdeling er samlet et sted.

Det første der vil ske er at vi ønsker at få registreret alle nuværende medlemmer i systemet med kontaktoplysninger samt oplysninger om hvilke hold / bane man spiller på.

Det er nødvendigt at være oprettet i vores medlemsregister hvis man vil spille badminton næste sæson - for da bliver oplysninger om tilmelding og kontingentopkrævning kun udsendt pr. mail.
Ligeledes forventes tilmelding til, samt betaling for indeværende sæsons klubmesterskab den 25. og 26. april 2015 at ske via hjemmesiden.

Oplysninger om opstart på den ny hjemmeside vil komme her på siden, på Facebook samt i form af informationsark der fordeles på de måder man bruger på de forskellige hold..

Venlig hilsen
Espergærde badmintons bestyrelse

*****

Kryds i kalenderen - reserver datoer  (opdateret 21/02-2015 )  

Den årlige generalforsamling foregår den 17. marts 2015

Det årlige klubmesterskab forgår den 25. og 26. april 2015 (reserver hele weekenden)

Yderligere informationer kommer her på hjemmesiden og / eller på den nye hjemmeside.

 

*****

Espergærde badmintons gamle hjemmeside kæmper til "det sidste..."  (opdateret 18/01-2015 )

Espergærde badmintons hjemmeside er efterhånden ved at blive overhalet af ”nye tider”.
Dette vil helt konkret sige at bestyrelsen står med en hjemmeside der kører på en gammel PC, der efter at være skrottet i et firma er blevet overtaget til hjemmesidebrug.
Denne PC har tjent os godt og solidt i 8 år, men nu har Microsoft udfaset Windows XP – så bestyrelsen stod med valget mellem at udskifte PC og hjemmesideprogrammer og efterfølgende uddannelse i brug af dette – eller at tegne licens til et komplet hjemmeside, kommunikations og regnskabssystem.

Svært valg for en lille forening!
Heldigvis hørte vores sponsor DFDS om vores dilemma, og DFDS har bevilliget et beløb der dækker en del af omkostningerne til opstarten.

Derfor er det glædeligt for bestyrelsen at vi kan fortælle at vi snart har implementere vores hjemmeside på Klubmodul der samler alle disse ting i en pakke.
Hermed bliver vi uafhængige af udvikling af PC’er, programmer og specialkendskab til EDB.
Derudover bliver en del af klubadministrationen lettere! – altså når vi har lært det.

En del af bestyrelsen er i gang med at teste og oprette oplysninger i Klubmodul.
Og når dette tages i brug bil alle medlemmer blive orienteret om hvorledes de skal forholde sig.

Indtil da må I lidt endnu døje med en dropdown-menu der kun virker på ældre browsere – men husk at benytte indholdssiden, den indeholder link til alle undersider. Og det virker også på nye systemer.

Kig også her på hjemmesiden hvor vi selvfølgelig vil informere når det nærmer sig at vi skal tage den nye hjemmeside i brug.

Vi forventer at ibrugtagningen sker i løbet af den næste måneds tid

*****

 

På siden "Her og nu" er overskrifterne i øjeblikket: 

  • Succes til Landsmesterskaberne 2015

  • Espergærde ungdom stærkt repræsenteret ved udtagelsesstævnet til LM 2015!

  • Billeder fra Klubmesterskaberne

  •  

Gå til siden "Her og nu"

*****

Nyligt opdaterede sider:

Her og nu                                                                 08. marts 2015
Bestyrelsen                                                              21. januar 2015
Forsiden                                                                   21. januar 2015

 

*****

Hjemmesidens opdateringer
Hjemmesiden opdateres løbende - og altid når der sker nyt i badmintonafdelingen.

Venlig hilsen
Espergærde Badmintons bestyrelse

Kontakt
Hjemmeside-redaktør, Peter Thomsen
på mail: web@espergaerde-badminton.dk

 

 

                                                                                                                    

ZIP Stat
Flere...