Opdateret 11.11.2014


*****


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Espergærde Badminton

I EIF - mødelokale på Gymnasievej
tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 19.00

Dagsorden

1.       Valg af dirigent

2.      Valg af ny formand til bestyrelsen.
   Bestyrelsen foreslår Jan Hestbæk

3.      Valg af ny bestyrelsesmedlem.
   Gert Jacobsen ønsker at udtræde for resten af den valgte periode
   (indtil næste ordinære generalforsamling).
   Bestyrelsen foreslår Jørgen Knudsen. 

4.      Eventuelt

 

Til pkt. 2 og 3  kan det oplyses, at den nuværende formand, Jørgen Knudsen ønsker at trække sig som formand, men ønsker blive medlem af bestyrelsen. og i den forbindelse har Jan Hestbæk, der tidligere i en årrække har været formand for foreningen tilbudt på ny at påtage sig hvervet som formand.

Henset til, at Jan Hestbæk i dag ikke er medlem af bestyrelsen, er det nødvendigt, at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at gennemføre et valg.

Ændringerne i bestyrelsen er ikke udtryk for uenighed.

BESTYRELSEN

Offentliggjort den 13. oktober 2014
 

 

Referat  ekstraordinær generalforsamling  i  EIF’s  badminton afdeling tirsdag den 28.10.2014

Referent : Gunvor
Udsendt  november  2014

DAGSORDEN

1.      Valg af dirigent

2.      Valg af ny formand til bestyrelsen.
   Bestyrelsen foreslår Jan Hestbæk

3.      Valg af ny bestyrelsesmedlem.
    Gert Jakobsen ønsker at udtræde for resten af den valgte periode
   (indtil næste ordinære generalforsamling). 
    Bestyrelsen foreslår Jørgen Knudsen

4.      Eventuelt                                                                                                                                                                      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                             

1.      Michael Brun blev enstemmigt valgt til dirigent og kunne konstatere at den ekstraordinære
   generalforsamling var lovlig indkaldt, der havde været rettidig annoncering på Hjemmesiden.

2.      Jan Hestbæk blev enstemmigt valgt til ny formand.

3.      Jørgen Knudsen blev enstemmigt valgt til bestyrelsen indtil næste ordinære generalforsamling.

4.      Intet.

5.      Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og den ekstraordinære generalforsamling var hermed afsluttet.   

*****