Referat bestyrelsesmøde i EIF’s badminton afdeling tirsdag den 16. september 2014

 

Referent: Gunvor

Udsendt september 2014

Deltagere:    Jørn Jensen, Johnny Martinussen, Marianne Madsen, Jørgen Knudsen, Birgitte Haugaard, Peter Thomsen, Morten Hansen-Nord, Jan Hestbæk og Gunvor Hjarding

Fraværende : Gert  Jakobsen

 

 

DAGSORDEN

  1. Orientering fra formanden

  2. Orientering fra afdelingerne

  3. Ny hjemmeside og EDB system

  4. Jan Hestbæk tilbage i Bestyrelsen

  5. Eventuelt

Ad 1)

Jørgen kunne meddele at han, efter at Jan Hestbæk er kommet tilbage fra Grønland, og samtidig  selv har fået et stort arbejdspres, ønsker  at trække sig fra Formandsposten. I samme forbindelse ønsker Gert at træde ud af bestyrelsen, da han også er meget presset på sit arbejde. Jan er heldigvis villig til at genindtræde som formand.

Der skal i den forbindelse afholdes en ekstraordinær generalforsamling, Morten sender formulering til Jørgen, som sørger for indkaldelsen.

 

Ad 2 motionist 1)

Vi har desværre ikke noget rigtig   seniorhold mere, men til gengæld er der gang i den på motionist 1 og de få seniorer der er tilbage, træner nu sammen med motionist 1 og det foregår om mandagen og om torsdagen.

Der er tilmeldt 5 motionisthold i DGI regi.

 

Ad 2 ungdom)

Sarah og Magnus har forladt klubben til fordel for Humlebæk, så vi har søgt ny træner og vi har fået Morten Hestbæk, det er vi rigtig glade for, Morten Hestbæk skal på diverse trænerkurser, hvilket er bevilget.
7 andre har været på hjælpetræner kursus, iflg. Morten har vi fået bevilget en del i kommunalt tilskud til betaling af dette.

 

Der er ca. 100 ungdomsspillere (flere mangler dog endnu at betale), men der er plads til yderligere, og da der står flere på ventelister, vil nogle af disse unge få tilbudt at komme ned at spille.

 

Der bliver tilmeldt 5 ungdomshold til turnering   

1 U13C, 2 U13D, 1 U15B og 1 U17/19.

Det er lidt svært at få Hal tid til afvikling af alle disse turneringskampe. 

Håndbold og fodbold har sat sig på mange weekender. Jørgen har lovet at kigge på det og kontakte Flemming.

 

Der er kommet en henvendelse fra DGI om vi vil stå for afvikling af Badmintonskole i Efterårsferien eller Vinterferien. Morten synes vi skal gøre det i Vinterferien alle synes det lød som en god ide. Det strækker sig over 3 dage af 5 timers varighed, og vi satser på at kunne afholde dette arrangement i Espergærde Hallen.

 

Der er etableret et elitehold som træner om lørdagen og har Michael som træner, det er en samling af de unge vi pt. satser på.

 

Ad 2 motionist3)

Der er nogle, der er hoppet over på motionist 2 i stedet for og et par er stoppet, så vi kan godt bruge nogle stykker. Alle tog godt imod at vi havde fået skåret 10 min af vores tid, vi starter nu bare det før, som de sagde, vi er jo oppe alligevel rigtig fint, så nu starter vi mellem kl.08.15 og kl.08.30 til kl.10.00.

 

Ad 2 baneudlejning)

Der er endnu ledige baner specielt de sene aften timer. Vi har alligevel bibeholdt baneudlejning på Grydemosen.

 

Ad 2 hjemmesiden)

Peter har opdateret til dato.

 

Ad 2 regnskab)

Jørn omdelte råbalance samt medlemslister, der er desværre flere, der ikke har betalt kontingent. Der vil blive udsendt rykkere. Jørn skal blot have en info. Morten tager selv hånd om Ungdom.

 

Ad 3)

Peter informerede om et nyt EDB system, som kan det hele samlet i en pakke.

Klubmodul   dækker over indbetalinger, medlemsrapportering, banestyring, holdstyring, bogføringssystem, hjemmesiden og andet, kort sagt dækker det hele klubbens aktiviteter administrationen af dette.

Alting skulle blive meget nemmere og mere tilgængeligt for flere.

Vi har besluttet os for at implementere Klubmodul, og vi har fået sponsoreret en del at indkøbsprisen.

EIF Tennis anvender allerede dette modul.

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, og vi forventer inden for det næste halve årstid at være godt på vej med implementering af det nye system. 

 

Ad 4)

For at få Jan tilbage i Bestyrelsen, indkaldes der til ekstraordinær Generalforsamling den 21.0ktober kl.19.00 (Vi bruger dog allerede på nuværende tidspunkt Jans ekspertise og arbejdsomhed).

 

Ad 5)

Det er stadigvæk muligt at købe et rør bolde gennem klubben pris kr. 180,00

Jørgen finder ud af, hvornår vi har hallen til klubmesterskaberne i 2015.

 

Næste bestyrelsesmøde er den 21. oktober kl.19.30

 

Julefrokost / møde 21.november kl.16.30 .