Referat bestyrelsesmøde i EIF’s badminton afdeling tirsdag den 20.01.2015

Referent :Gunvor
Udsendt januar 2015

Deltagere: Jørn Jensen, Johnny Martinussen, Marianne Madsen, Jørgen Knudsen, Birgitte Haugaard, Peter Thomsen, Morten Hansen-Nord , Jan Hestbæk og Gunvor Hjarding

DAGSORDEN

1. Orientering fra formanden
2. Orientering fra afdelingerne
3. Klubmodul
4. FIT DEAL
5. Evt. forlængelse af sæsonen til maj/juni
6. Klubmesterskaber/nedsættelse af udvalg
7. Generalforsamling
8. Eventuelt

Ad 1)
Jan havde i november været til møde i hovedbestyrelsen og her blev der orienteret om status på den nye hal og der er nu sket det at Gymnasiet nok selv vil bygge deres egen hal . Espergærde Hallen skal renoveres og så er det stadigvæk tanken at der i kommunalt regi skal bygges en ny hal på arealerne mellem Triumf og tennis oppe på Gymnasievej men alt er meget uvist lige nu så vi må afvente hvad der bliver besluttet og igangsat.

Mark Sylvest har forespurgt om vi vil være en del af skolernes temadage et projekt, hvor eleverne kan vælge forskellige sportsgrene som de skal deltage i 5 gange i skoletiden fra kl.13.15 til kl.15.00 der vil være lærer til stede, men der vil være brug for nogle instruktører/trænere så det blev aftalt at Johnny og Morten spørger vores trænere, om det er noget for dem. Det blev samtidig besluttet at vi skal have nogle flere informationer, inden vi kan binde os.

Så var der en opfordring fra Gymnastikafdelingen om at vi deltager i juletræsfesten til december, men der var vi stort set enige om, at vi ikke er interesserede .

Så havde Jan, Birgitte og Marianne været til Sportsgalla festen og kunne varmt anbefale, at vi andre tager med næste gang , det havde været en meget fin aften.

Der er pt ingen emner til ny formand for EIF.

Ad 2)
Ungdom)
Morten kunne informere om at der var afholdt en juleturnering 4. juledag hvor der var spillet 100 kampe og spist en masse sandwich, og så havde det også givet et lille overskud til afdelingen, så det havde været en stor succes.

Det går godt i holdturneringen , hvor der er fine placeringer, det gik også godt til Landsdelsmesterskaberne.

I vinterferien uge7 vil der blive afholdt badmintonskole i Espergærde Hallen. Fra kl. 09.00-kl.15.00 vil der i 3 dage komme trænere fra DGI og stå for arrangementet . Foreløbig har 15 tilmeldt sig.

Der er venteliste til U13.
Der er ledige pladser på U15, Johnny har planer om at dele træningen op i de gode og de lidt mindre gode/nybegyndere.

Motion 1)

Det går rigtig godt med samspillet mellem de lidt ældre og så de unge seniorer.
Det gik også godt til Landsdelsmesterskaberne, selvom det ikke blev til nogle 1. pladser, så havde det været en god week-end.

Motion 2)

Der er helt fyldt op.

Motion 3)

Vi har det stadigvæk sjovt og får spillet gode kampe, men vi vil gerne være lidt flere.

Baneudlejning)

Marianne har lige udlejet endnu en bane i Grydemosen.
Det har været lidt svært at finde pris sammenligningsgrundlag fra vores Nabo kommuner, men umiddelbart er vores priser ok.

Kassereren)

Vi har et lille overskud
Vi er 195 medlemmer .
Morten får en ajourført medlemsliste.
Vi skal huske at ansøge om Materialetilskud inden udløbs fristen og hvis der er andre tilskud vi kan søge, eks. deltagelse i de kommende Landsmesterskaber for hold , her tænkes primært på transportudgiften .

Ad 3)

Peter har inden vores møde fremsendt informations materiale omkring Klubmodul ,så vi alle er orienteret om status og Peter gennemgik lidt på computeren, og det ser meget lovende ud virker rimelig brugervenligt. Det forventes stadigvæk , at vi er klar til at bruge Klubmodul i forbindelse med tilmelding til klubmesterskaberne, men arbejdsgruppen arbejder stadigvæk .

Johnny ,Morten og Jan deltager i kursus (seminar ) om hvordan man bruger Klubmodul , deltagergebyr er inkluderet i vores klubmodulpakke .

Ad 4)

FITDEAL et nyt koncept i kommunalt regi der henvender sig til voksne som gerne vil dyrke idræt men af forskellige årsager har fravalgt traditionelt foreningsliv, her vil der så for et mindre beløb være mulighed for at prøve forskellige idrætsgrene, når det passer den enkelte, og for at se om det er noget der kunne være noget for en, og som man måske på sigt, vil melde sig til.

Vi forsøger i første omgang med motion3 som m/k +40 ansvarlig mig, og de lidt yngre (unge 12- 16 år) ansvarlig Johnny.
(Efter vores møde har Jan og jeg aftalt at vi også forsøger at tilbyde med et par baner om onsdagen)

Ad 5)

Vi forlænger sæsonen for ungdom med maj måned.

Ad 6)

Klubmesterskaberne afvikles i week-enden 25.-26. april
Udvalget består som sidste år af Marianne, Morten, Johnny og Birgitte
Arne kontaktes, om han vil stå for noget cafeteria (Frank kan ikke).
Flemming har sagt ja til at sørge for bænke, stole og borde mv.

Ad 7)

Vi afholder generalforsamling den 17. marts
Alle der er på valg er villige til genvalg

Ad 8)

Næste møde 3. marts kl.19.30