Ungdomsafdelingen.

Espergærde badmintons ungdomsafdeling - Et fundament for hele klubben

Espergærde Badminton anser ungdomsarbejdet for det fundament, der skal sikre, at klubben forbliver et attraktivt sted at spille, uanset alder og niveau.
Derfor prioriterer vi ungdomstræningen højt og forsøger at opildne vores erfarne spillere til at hjælpe klubben som ungdomstrænere

Vi har de seneste år fået opbygget et dedikeret trænerteam, der kan tilbyde klubbens ungdomsspillere en kvalificeret og engageret træning.
Fra klubbens ledelse ønsker vi at bakke op om dette, særligt ved løbende at sende vores trænere på trænerkurser, ligesom vi løbende sender udvalgte ungdomsspillere på hjælpetrænerkursus.
 

Træningen

Spillerne deles primært op efter alder, men vi prøver også at tage hensyn til, at venner/veninder gerne vil spille på samme hold. Endvidere er der mulighed for at træne med ældre eller yngre spillere, hvis niveauet passer til dette.
Snak med din træner, hvis du kunne tænker dig at spille på et andet hold.

En træning i Espergærde varierer meget alt efter alder og niveau, men vi tilstræber, at alle får en taktisk og teknisk undervisning, uanset niveau. Opvarmning vil altid indgå i træningen, men formen kan variere meget. For de ældre spilleres vedkommende vil fysisk træning også komme på tale.
Se hvornår der er træning i Espergærde. Træningstider

Turneringer

Når spillermaterialet er til det, deltager de unge spillere på turneringshold og spiller mod andre klubber. Disse hold er inddelt efter både alder og niveau.
Der er desuden mulighed for at komme ud og spille individuelle turneringer, både single og double.

Udmelding:
Det sker jo desværre ind imellem at enkelte spillere mister interessen for badminton.
I den forbindelse forventer vi helt klart, at man meddeler dette til ungdomsformanden på nedenstående mailadresse, så badmintonafdelingen ikke spilder tid og ulejlighed med at udsende girokort til den følgende sæson - og eventuelt med rykkere for kontingentbetaling.

Lad endelig høre fra jer

Har I som spillere eller forældre gode ideer til, hvordan afdelingen og træningen kan blive bedre, er I mere end velkomne til at kontakte en ungdomstræner eller medlemmer af bestyrelsen.
Uanset hvad I har på hjerte, vil vi gerne høre fra jer!

Kontakt

Du kan kontakte ungdomsformanden Morten Hansen-Nord på e-mail: ungdom@espergaerde-badminton.dk

 

Opdateret 12.08.2014

 
 
 

 

 
 
ZIP Stat
Flere...